Change Capacity

 

100-CC is Tjomme Goddijn. Ik zet me in om organisaties te ondersteunen tijdens het implementeren van veranderingen. Het gaat hierbij om de menselijke vermogens (Change Capacity) binnen organisaties. Samen met u wordt duidelijk hoe en hoeveel CC ingezet wordt tijdens trajecten.

Door de focus te leggen op het aanpassen en verbeteren van de menselijke mogelijkheden kunnen organisaties daadwerkelijk betere prestaties leveren die in lijn liggen met de missie en visie van de organisatie. De middelen die hiervoor ingezet kunnen worden (tools, processen, werkwijze of anderzijds) zijn altijd ondergeschikt aan de begeleiding van de mensen en van het gewenste doel.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Verbeteren Herstructureren Veranderbereidheid  Commitment  Collectieve Ambitie  Communicatie  Bedrijfsambitie  Organisatiedoelen  Verandermanagement  Uitdaging  Slagvaardig  Vertrouwen  Transformatie  Bedrijfstransformatie  Creativiteit  Implementaties  Procesmanagement  Zelfreflectie  Workshops   Bottem-up én top-down     Medewerkers versus management  Teambuilding  Menskracht  Lange termijn visie  Bedrijfsoptimalisatie  Projectmanagement  Ervaringsgewijs Coachen  Verbetervermogen  Quick-scan  Medewerkerambitie  Kracht van het individu